Edaly adout image

Şol bir wagtyň özünde terjime we konferensiýa aragatnaşyk ulgamlary


“Sahypromix” kompaniýasy konferensiýa-aragatnaşygy ulgamlaryny, bir wagtyň özünde terjime (sinhron) we oňa gerekli enjamlar bilen üpjün edýär, gurýar, hyzmat edýär. Konferensiýa-aragatnaşygy ulgamlary dürli ýygnaklar, metbugat konferensiýalary we beýleki çäreler üçin giňden ulanylýar. Bu işlerde dünýä belli “Shure”, “RCF”, “Ssenheiser” markalary ulanylýar. Şeýle hem, her dürli prezentasiýa, ýygnak we ş.m. üçin bir wagtyň özünde (sinhron) terjime ulgamlaryny üpjün edýäris. Dünýä belli we tanalýan Ssenheiser, Shure markalary bilen bilelikde işleýäris.