Edaly adout image

Ýokary hilli yşyklandyryş enjamlary


“Sahypromix” kompaniýasy meşhur italýan markasy DTS-iň ýokary hilli yşyklandyryş enjamlaryny ulanmagy teklip edýär. Aýlanýan yşyklar we LED kelleler, lazer proýektorlary, LED projektorlary , LED matrisalary, skanerler, stroboskopik proýektorlary, simsiz DMX ulgamlary, DMX dolandyryjylary, dimmerler, teatr proýektorlary, tüsse maşynlary. Bu markanyň önümleri “Olimpiýa,” “Aşgabat”, stadionlarynda, “Bagt köşgi” dabaralar merkezinde “Watan”, “Türkmenistan” kinokonsert merkezlerinde oturdyldy. Şeýle hem kompaniýa, müşderiniň haýyşy boýunça Martin, Robe, High End Systems ýaly dünýä belli markalaryň yşyklandyryş enjamlary bilen üpjün etmekligi amala aşyrýar. Bu markalaryň önümleri biziň ýurdumyzda Türkmenistanda hem isleg bildirilýär we köp zallarda we binalarda oturdylýar.