Edaly adout image

Iň ýokary hilli ses güýçlendirijileri


Kompaniýa ajaýyp ses we tehniki aýratynlyklary bilen tapawutlanýan meşhur D&B audiotecnik nemes markasynyň ýokary hilli ses güýçlendiriji enjamlaryny ulanmagy teklip edýär. Bu kompaniýanyň önümleri, “Awaza” kongres merkezinde, Ahal welaýatynda “Türkmeniň ak öýinde” guruldy. Şeýle hem ulanmak üçin Italiýanyň RCF önümçilik markasy hödürlenýär. RCF önümleri ulanmakda iň gowy taraplaryny görkezdi. Bu markanyň önümleri “Olimpiýa”, “Aşgabat” stadionlarynda, “Bagt köşgi” dabaralar merkezinde, “Atçylyk sport toplumynda” beýleki ýerlerde oturdylandyr. Şeýle hem, müşderiniň islegi boýunça "Sahypromix" kompaniýasy satuw edýär, “L-Acoustics”, “MeyerSound”, “JBL” we başgalar ýaly islendik konfigurasiýanyň islendik ses güýçlendiriji enjamlaryny eltip berýär we hyzmat edýär.