Edaly adout image

Kinoteatr enjamlary


“Sahypromix” kompaniýasy ýokary derejeli kino enjamlary eltip bermek, gurnamak, hyzmat etmek we satuwdan soňky hyzmatlary amala aşyrýar.Filmleriňiziň häzirkizaman 4K hilli görkezilmegini üpjün etmek üçin Kristi, Barco, Panasonic we beýlekiler ýaly dünýä belli markalary ulanýar. Teatrlary seslendirmek üçin dünýä belli JBL, MeyerSound, QSC markalary ulanylýar. Kompaniýa filmleri we multfilmleri hususy we doly hukukly kinoteatrlarda görkezmek üçin enjamlaryň doly tehniki ýerine ýetirilişini, gowşurylyşyny, gurnamasyny, hyzmatyny we satuwdan soňky hyzmatyny ýerine ýetirýär.Biz tomaşaçylary filmiň hereketine çümdürýän dinamiki ses we wizual gurşaw bilen üpjün edip bileris.