Ýokary hilli ses ýaýyjy enjamlary

Kompaniýa ajaýyp ses we tehniki aýratynlyklary bilen tapawutlanýan meşhur D&B audiotecnik nemes markasynyň ýokary hilli ses güýçlendiriji enjamlaryny ulanmagy teklip edýär. Bu kompan...

Ýokary hilli yşyklandyryş enjamlary

“Sahypromix” kompaniýasy meşhur italýan markasy DTS-iň ýokary hilli yşyklandyryş enjamlaryny ulanmagy teklip edýär. Aýlanýan yşyklar we LED kelleler, lazer proýektorlary, LED projekt...

Kinoteatr enjamlary

“Sahypromix” kompaniýasy ýokary derejeli kino enjamlary eltip bermek, gurnamak, hyzmat etmek we satuwdan soňky hyzmatlary amala aşyrýar.Filmleriňiziň häzirkizaman 4K hilli görkezilmegini...

Şol bir wagtyň özünde terjime we konferensiýa aragatnaşyk ulgamlary

“Sahypromix” kompaniýasy konferensiýa-aragatnaşygy ulgamlaryny, bir wagtyň özünde terjime (sinhron) we oňa gerekli enjamlar bilen üpjün edýär, gurýar, hyzmat edýär. Konferensiýa-ar...

DÜNÝÄNIŇ DÜRLI KÜNJEKLERINDEN AJAÝYP AÝDYM-SAZ MARKALARYNY ÝYGNADYK.

SAHYPROMIX

BAŞ OFIS

TÜRKMENISTAN, AŞGABAT, OGUZHAN KÖÇ, 134 (DESSAN)

Telefon / Fax (99312) 958246
(99312) 958247

Bize ýazyň